Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

V Langerhansově ostrůvcích se vyskytují 4  základní typy buněk:

 

  • A buňky (alfa) - produkují hormon glukagon. Jsou umístěny na periferii ostrůvků; objemové procento v ostrůvku je 15-20%.
  • B buňky (beta) - produkují hormon inzulín a řadu dalších peptidů. Jsou nejpočetnější, protože zaujímají cca 70-80 % objemu ostrůvku a tvoří jádro, neboli dřeň, Langerhansových ostrůvků.
  • D buňky (delta) - produkují somatostatin. Jsou umístěny na periferii ostrůvků; objemové procento v ostrůvku je 5-10%.
  • PP buňky - vylučující pankreatický polypeptid. Jsou umístěny na periferii ostrůvků; objemové procento v ostrůvku je 15-25%.

Glukagon

Glukagon je lineární polypeptid tvořený řetězcem 29 aminokyselin. Podle dostupných informací jsou všechny savčí glukagony strukturně identické. Strukturně se podobá glicentinu (polypeptidu s 37 aminokyselinami), který pochází ze stejného prohormonu (preproglukagon) a vykazuje také glukagonovou aktivitu. Ve vodě je velmi málo rozpustný, rozpustnější je jeho sůl s kyselinou chlorovodíkovou, glukagon hydrochlorid.

Inzulín

Inzulín je hormon produkovaný B-buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu glukózy (glykémii) v krvi. Inzulín má opačnou funkci jako glukagon.

Peptidy

je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin, takzvanou peptidovou vazbou.

Peptidy, obsahující do 10 aminokyselin se nazývají oligopeptidy. Látky tvořené více aminokyselinami, u kterých se projevuje polymerní charakter se nazývají polypeptidy.

Pankreatický polypeptid

je polypeptid produkovaný PP buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní.